Chất lượng – Hiệu quả, vững tay lái sau khi nhận bằng.