LỊCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA 297B2 VÀ KHÓA 19B1

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO  LÁI XE HÀNG KHÔNG

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP

Trung tâm đào tạo lái xe ô tô Hàng Không thông báo tới toàn thể giáo viên và học viên thi tốt nghiệp

Khóa 297 B2 và Khóa 19 B1      

Thời gian Thi: 7h Thứ 7 ngày 7 tháng 7 năm 2018

Địa điểm thi: Trung tâm ĐTLX Hàng Không

Điện thoại : 0438.720.122

Trung tâm đào tạo lái xe thông báo tới toàn thể giáo viên, học viên biết được biết và bố trí thời gian dự thi tốt nghiệp

Hà nội, Ngày 26 tháng 06  năm 2018
             Giám Đốc trung tâm