LỊCH THI SÁT HẠCH THÁNG 7

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE HÀNG KHÔNG

THÔNG BÁO

 

Tháng 7 năm 2018 trung tâm đào tạo lái xe hang không có 2 ngày sát hạch:

  • Ngày 10 tháng 07 năm 2018
  • Ngày 22 tháng 07 năm 2018
  • Địa điểm: Trung tâm sat hạch lái xe – công ty vận tải biển – Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Xin thông báo tới toàn thể các học viên và giáo viên được biết và bố trí thời gian dự thi sát hạch cấp giấy phép lái xe

Trân trọng thông báo!